น.อ.พันณรงค์ ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมจัดงานและให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานวันกองทัพไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงมะนิลา

Release Date : 29-01-2019 00:00:00
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมจัดงานและให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานวันกองทัพไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงมะนิลา

ใน ๒๘ ม.ค.๖๒ น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมจัดงานและให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานวันกองทัพไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงมะนิลา

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมจัดงานและให้การต้อนรับผู้มาร่วมงานวันกองทัพไทย ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงมะนิลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง