ข้าราชการและลูกจ้าง

นาวาเอก

พันณรงค์ ยุทธวงศ์

ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยประจำกรุงมะนิลา

พันจ่าเอก

อรนพ ผาเหลา

เสมียน สำนักงานผู้ช่วยทูตทหารเรือไทยประจำกรุุงมะนิลา

นางสาว

นาวารา เลสลี่ แอนน์ เอ็ม (Miss Navarra, Leslie Anne M.)

เจ้าหน้าที่แปลเอกสาร

นาย

แอนโตนิโอ แอล จูมาวาน (Mr. Antonio L Jumawan)

พนักงานขับรถ

ข่าวสารจากผู้บังคับบัญชา คลิ๊กเพื่อดูทั้งหมด