น.อ.พันณรงค์ ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ พล.ร.ต.สมหมาย ภูเวียง และหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ระหว่าง ๑๕ - ๑๘ พ.ค.๖๒ ณ ท่าเรือซูบิก จังหวัดแซมบาเลส สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Release Date : 11-06-2019 00:00:00
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ พล.ร.ต.สมหมาย  ภูเวียง และหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ระหว่าง ๑๕ - ๑๘ พ.ค.๖๒ ณ ท่าเรือซูบิก จังหวัดแซมบาเลส สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ พล.ร.ต.สมหมาย  ภูเวียง และหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ระหว่าง ๑๕ - ๑๘ พ.ค.๖๒ ณ ท่าเรือซูบิก จังหวัดแซมบาเลส สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง