น.อ.พันณรงค์ ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ สอท.และทีมประเทศไทยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ สถานสงเคราะห์ Asociacion de Damas de Filipinas กรุงมะนิลา

Release Date : 24-05-2019 00:00:00
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ สอท.และทีมประเทศไทยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ สถานสงเคราะห์ Asociacion de Damas de Filipinas กรุงมะนิลา

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ สอท.และทีมประเทศไทยร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ ณ สถานสงเคราะห์ Asociacion de Damas de Filipinas กรุงมะนิลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง