น.อ.พันณรงค์ ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ และหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ระหว่าง ๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย.๖๒ ณ Pier 15 Harbor, กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

Release Date : 23-05-2019 00:00:00
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ และหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ระหว่าง ๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย.๖๒ ณ Pier 15 Harbor, กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

 

 

 

 

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ และหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ระหว่าง ๒๙ มี.ค. - ๒ เม.ย.๖๒ ณ Pier 15 Harbor, กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง