ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมงานวันชาติ บรูไนดารุซซาลาม ณ โรงแรง Shangri-La กรุงมะนิลา

Release Date : 28-02-2019 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมงานวันชาติ บรูไนดารุซซาลาม ณ โรงแรง Shangri-La กรุงมะนิลา

๒๗ ก.พ.๖๒ น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมงานวันชาติ บรุไนดารุซซาลาม ณ โรงแรง Shangri-La กรุงมะนิลา