น.อ.พันณรงค์ ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมงานวันชาติ บรูไนดารุซซาลาม ณ โรงแรง Shangri-La กรุงมะนิลา

Release Date : 28-02-2019 00:00:00
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมงานวันชาติ บรูไนดารุซซาลาม ณ โรงแรง Shangri-La กรุงมะนิลา

๒๗ ก.พ.๖๒ น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมงานวันชาติ บรุไนดารุซซาลาม ณ โรงแรง Shangri-La กรุงมะนิลา

รูปภาพที่เกียวข้อง
น.อ.พันณรงค์  ยุทธวงศ์ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมงานวันชาติ บรูไนดารุซซาลาม ณ โรงแรง Shangri-La กรุงมะนิลา
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง