ผชท.ทหาร ๓ เหล่าทัพ และข้าราชการ สอท. มะนิลา ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม ASEAN 2017

Release Date : 14-11-2017 00:00:00
ผชท.ทหาร ๓ เหล่าทัพ และข้าราชการ สอท. มะนิลา ให้การต้อนรับ นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมประชุม ASEAN 2017

ใน ๑๒ พ.ย.๖๐ ผชท.ทหาร ๓ เหล่าทัพ และข้าราชการ สอท.มะนิลา ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์  จันโอชา ซึ่งเดินทางมาเข้าร่วมประชุม ASEAN 2017 ณ กรุงมะนิลา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์