ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ ออท.และ ข้าราชการ สอท.มะนิลา รับรอง รอง ปธน.ฟป.ลงนามถวายอาลัย

Release Date : 26-10-2016 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ ออท.และ ข้าราชการ สอท.มะนิลา รับรอง รอง ปธน.ฟป.ลงนามถวายอาลัย

ใน ๒๖ ต.ค.๕๙ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ ออท. ผชท.ทหารไทย/มะนิลา และข้าราชการ สอท.มะนิลา ให้การรับรอง นางเลนี โรเบรโด รอง ปธน.ฟป.ซึ่งเดินทางมาลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

 

 

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ ออท.และ ข้าราชการ สอท.มะนิลา รับรอง รอง ปธน.ฟป.ลงนามถวายอาลัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง