ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ ออท.และ ข้าราชการ สอท.มะนิลา รับรองอดีต ปธน.ฟป.ลงนามถวายอาลัย

Release Date : 25-10-2016 00:00:00
ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ ออท.และ ข้าราชการ สอท.มะนิลา รับรองอดีต ปธน.ฟป.ลงนามถวายอาลัย

ใน ๒๕ ต.ค.๕๙ ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ ออท. ผชท.ทหารไทย/มะนิลา และข้าราชการ สอท.มะนิลา ให้การรับรอง นางกลอเรีย มาคาปากัล-อาร์โรโย อดีต ปธน.ฟป.ซึ่งเดินทางมาลงนามถวายอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา

รูปภาพที่เกียวข้อง
ผชท.ทร.ไทย/มะนิลา ร่วมกับ ออท.และ ข้าราชการ สอท.มะนิลา รับรองอดีต ปธน.ฟป.ลงนามถวายอาลัย
ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง